Strane

Akcije

Od ukupno 5.496.358 akcija

# Akcija Bonus za veštinu Postignuto Postignuto %
1 Headshot 5 4.372.568 80%
2 Most Valuable Player 5 1.115.519 20%
3 Double Kill (2 kills) 1 8.259 0%
4 Triple Kill (3 kills) 2 11 0%
5 Domination (4 kills) 3 1 0%